Statens Naturhistoriske Museum

Genmelding af ringmærket fugl 

Udfyld nedenstående formular. Felter markeret med en asterisk (*) skal udfyldes.

Oplysninger indskrevet i formularen vil blive brugt i videnskabeligt øjemed. Det er derfor vigtigt at alle oplysninger er korrekte og så præcise som mulige. Mærkningsdata fremsendes med det samme, hvis data er i databasen.


Oplysninger om fuglen og ringen
Ringtype*: [i]
Metalring [i]  Farvering [i]  Andet [i] 
Ringmærkningscentral*: [i]
Zool. Mus. Denmark Anden adresse Andet
 Tvivl om adresse
Ringnummer*: [i]
Art*: [i]
 Arten ikke kendt
Alder og køn (hvis kendt): [i]
  


Omstændigheder
Hvordan blev fuglen/
ringen fundet*:
Levende rask fugl, ring aflæst (ikke fanget)
Fundet frisk død (død for mindre end en uge siden)
Fundet død (død for mere end en uge siden)
Trafikdræbt (frisk død)
Dræbt mod vindue (frisk død)
Skudt
Skadet eller syg fugl fanget og aflivet
Fugl fanget og frigivet (sund og rask)
Fugl fanget og frigivet af ringmærker
Andet (uddyb under 'Omstædigheder')
Beskriv kort omstædighederne om fundet: [i]


Hvor og hvornår?
Dato*: [i]
(åååå-mm-dd)
 Præcis dato ukendt [i]
Klokkeslet*: [i]
:
Position - findested: [i]
Adresse:    

BEMÆRK! Findestedet skal angives på kortet. Der skal zoomes helt ind, så navne på småveje kan ses, førend positionen kan angives. Det er muligt at søge på en adresse for at zoome ind på det relevante kortudsnit. Herfeter skal findestedet angives på kortet ved at klikke på kortet.

Breddegrad:     Længdegrad:


Dokumentationsfoto
Dokumentationsfotos af ring, andre mærker eller fugl: [i]


Yderligere informationer
Bemærkninger: [i]


Kontaktoplysninger
Navn*:
Postadresse:
Postnr. / By:
  /  
Telefon*:
E-mail*:

Bemærk! Hvis du ikke ønsker at oplyse navn eller e-mail adresse, modtager vi gerne dine informationer om den ringmærkede fugl pr. brev eller telefon. Fundet vil bliver registeret i vores database, men du modtager ikke oplysninger om hvor fuglen er ringmærket mv.
> Nulstil formular og start forfra


I tilfælde af problemer, kontakt venligst Ringmærkningsadministrationen ringing@snm.ku.dk eller 35 32 10 29.

Oplysninger indskrevet i denne formular vil indgå i databaser hos Ringmærkningsadministrationen, Statens Naturhistoriske Museum, og vil blive brugt til videnskabelig brug. Er intet andet angivet, tilhører data Ringmærkningsadministrationen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.